Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΡΧΗ !!!

Σήμερα είμαστε επίσημα στο διαδίκτυο ,

αργήσαμε λίγο αλλά όπως λένε το καλό πραγμα αργεί να γίνει

ενημέρωση δίχως  όρια σε καταστάσεις δύσκολες για την Χώρα μας

περιμένουμε τα δικά σας σχόλια παρατηρήσεις

για να γίνουμε καλύτεροι